Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Esther Andreu i Fornós
Assessora lingüística
  • Sra. Marta Payà Canals
Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras