Comissió d'Empresa i Treball (CET)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Anna Casas i Gregorio
Assessora lingüística
  • Sra. Núria Lucena Cayuela
Gestora parlamentària
  • Sra. Cristina Parera Caballero