Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Clara Marsan Raventós
Gestora parlamentària
  • Sra. Montserrat Ayats Maynou