Composició: Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (CIACE)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària