Composició: Comissió de Cultura (CC)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Esther Andreu i Fornós
Gestora parlamentària
  • Sra. Carme Alonso i Belmonte