Composició: Comissió de Territori (CT)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Antoni Bayona Rocamora
Gestora parlamentària
  • Sra. Eva Vendrell i Catalán