Composició: Comissió de la Infància (CDI)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Clara Marsan Raventós
Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras