Composició: Comissió del Síndic de Greuges (CSG)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat
Gestor parlamentari
  • Sr. Eduard Principal i Galí