Composició: Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Joan Ridao i Martín
Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras