Composició: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Antoni Bayona Rocamora
Gestora parlamentària
  • Sra. Eva Vendrell i Catalán