Composició: Comissió d'Igualtat i Feminismes (CIF)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Mercè Arderiu i Usart
Assessora lingüística
  • Sra. Núria Lucena Cayuela
Gestor parlamentari
  • Sr. Eduard Principal i Galí