Diputats per circumscripció electoral

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

Circumscripció electoral de Girona