Composició: Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Mesa

President del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Repr. de la Mesa del Parlament
Secretari
 • Sr. Ferran Domínguez García

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Especialistes

Associació Catalana d'Universitats Públiques
 • Sr. Joan Elias i Garcia, rector de la Universitat de Barcelona
 • Sra. Maria José Figueras i Salvat, rectora de la Univeristat Rovira i Virgili
 • Sr. Josep Anton Planell i Estany, rector de la Universitat Oberta de Catalunya
Universitats privades catalanes
 • Sr. Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya
Institut d'Estudis Catalans
 • Sr. Joandomènec Ros i Aragonès, president de l'Institut d'Estudis Catalans
 • Sr. David Serrat i Congost, secretari científic de l'Institut d'Estudis Catalans
 • Sra. Alícia Casals i Gelpí, vicepresidenta de la Secció Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
 • Sr. Jordi Portabella i Calvete, director general de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
 • Sra. Susaina Figuera de Prado, directora de Projectes de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Consell Català de la Comunicació Científica
 • Sr. Jaume Estruch Peret, president del Consell Català de la Comunicació Científica
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
 • Sr. Gerard Gómez Muntané, vicepresident de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Associació Catalana d'Entitats de Recerca
 • Sr. Josep Samitier i Martí, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca

Personal de suport

Gestora parlamentària
 • Sra. Laura Bover i Romero