Vegeu-ne els estatuts, els acords, els membres que la componen, les notícies i les activitats que duu a terme...
Horari del Registre General del Parlament.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Departament d'Assessorament Lingüístic

Informació facilitada per: Departament d'Assessorament Lingüístic

Funcions

El Departament d'Assessorament Lingüístic té sota la seva responsabilitat l'elaboració i el manteniment del llibre d'estil de redacció dels textos aprovats pel Parlament, tant pel que fa a la correcció normativa i el registre lingüístic com pel que fa a la tècnica de redacció i l'estructura formal; fa, en coordinació amb els Serveis Jurídics, les propostes d'adequació corresponents dels textos de les iniciatives parlamentàries en tramitació; revisa, d'acord també amb els criteris formals adequats, altres textos parlamentaris; s'encarrega de les traduccions oficials al castellà i a l'occità (aranès) de textos aprovats pel Parlament i de les traduccions de textos parlamentaris; té al seu càrrec les tasques de redacció i de revisió lingüística de les publicacions no oficials del Parlament; presta l'assessorament lingüístic que els requereixen els òrgans i els serveis del Parlament; elabora estudis, informes i dictàmens lingüístics, i s'encarrega de la formació lingüística en l'àmbit parlamentari.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públlic regulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüiència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre, ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Representació gràfica de la distribució de l'hemicicle, amb enllaços a les fitxes dels diputats/ades.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Sessions en directe i en diferit, actes institucionals, reportatges...
Accés als butlletins oficials i als diaris de sessions, en format PDF.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.