Oficina de Dret Comparat i de Relacions Interparlamentàries

Funcions

L'activitat de l'Oficina de Dret Comparat i Relacions Interparlamentàries s'orienta al voltant de dos eixos fonamentals:

  • - la presència i projecció exterior dels òrgans parlamentaris i el seu treball.
  • - la millora de la qualitat del treball parlamentari.

D'acord amb aquestes premisses, l'actuació de l'Oficina incideix en els àmbits següents:

  • 1) La dimensió exterior del treball de les comissions parlamentàries.
  • 2) L'establiment de contactes i l'elaboració de projectes o propostes de col·laboració i cooperació amb altres parlaments.
  • 3) La difusió de les decisions i els treballs del Parlament de Catalunya.
  • 4) La millora de l'assistència als diputats de la cambra en l'àmbit del dret comparat.
  • 5) L'actuació com a òrgan d'enllaç i relació permanent amb el Parlament Europeu.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.