Direcciˇ de Gestiˇ ParlamentÓria - Departament de Gestiˇ ParlamentÓria

Funcions

Correspon a la Direcciˇ de Gestiˇ ParlamentÓria dirigir, coordinar, supervisar, organitzar, planificar i impulsar els treball que s'acompleixen en el Departament de Gestiˇ ParlamentÓria d'acord amb les funcions assignades i les altres que li pugui encomanar el secretari general. TambÚ li corresponen l'assessorament jurÝdic i parlamentari necessaris per al compliment de les funcions encomanades.

En el Departament de Gestiˇ ParlamentÓria s'integren les Órees de Registre i de Distribuciˇ de Documents, de Mesa i de Junta de Portaveus, de Ple i de la Diputaciˇ Permanent i de Comissions i de PonŔncies, i el responsable de coordinaciˇ de les └rees del Departament de Gestiˇ ParlamentÓria.

L'└rea de Registre i de Distribuciˇ de Documents tÚ cura del Registre general del Parlament, de la titulaciˇ i la supervisiˇ formal dels documents entrats al Registre i de la base de dades d'˛rgans i diputats. L'└rea de Mesa i de Junta de Portaveus i l'└rea de Ple i de la Diputaciˇ Permanent presten l'assistŔncia a la Secretaria General en la preparaciˇ dels assumptes que sˇn competŔncia de cada un d'aquests ˛rgans i l'└rea de Comissions i de PonŔncies presta el suport administratiu per a la preparaciˇ d'ordres de dia, convocat˛ries, confecciˇ de les actes i tramesa i publicaciˇ dels acords dels ˛rgans respectius. El Responsable de coordinaciˇ de les └rees del Departament de Gestiˇ ParlamentÓria coordina les Órees que integren el Departament en tot all˛ que sigui necessari per a l'acompliment de les tasques que tenen encomanades.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya nomÚs es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no Ús cap de les fonts d'accÚs p˙blic regulades per la Llei orgÓnica 15/1999, del 13 de desembre, de protecciˇ de dades de carÓcter personal. En conseqŘŔncia, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperaciˇ d'informaciˇ, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.