Gabinet de Presidència

Informació facilitada per: Gabinet de Presidència

Funcions

Al Gabinet de Presidència li correspon d'assistir tècnicament i administrativament el president del Parlament en les seves funcions.

Estructura

  • Cap del Gabinet
  • Cap de l'Oficina Administrativa

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.