Direcció d'Estudis Parlamentaris

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Funcions

La Direcció d'Estudis Parlamentaris té com a funció principal donar informació als diputats, als grups parlamentaris i als òrgans i serveis de la Cambra, perquè puguin portar a terme les funcions que el Parlament té estatutàriament encomanades.

En aquest sentit s'ocupa de:

  • Organitzar, conservar, gestionar i difondre el fons bibliogràfic i documental del Parlament.
  • Organitzar, conservar, gestionar i difondre l'arxiu del Parlament.
  • Elaborar estudis i recerques relacionats amb l'activitat i el treball parlamentaris.
  • Oferir informació, assessorament, productes i serveis específics relacionats amb el treball parlamentari.
  • Organitzar jornades, seminaris i altres activitats d'interès parlamentari en el marc de les seves funcions.
  • Elaborar publicacions periòdiques i temàtiques sobre matèries amb un interès parlamentari especial.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.