Departament de Comunicació

Informació facilitada per: Departament de Comunicació

Funcions

El Departament de Comunicació s'ocupa de les relacions amb els mitjans de comunicació i les oficines de premsa dels grups parlamentaris i les institucions, així com de produir, realitzar i enregistrar les sessions de Ple i de comissions, i els actes institucionals. També s'encarrega de la coordinació de les produccions i emissions del Canal Parlament. Aquestes tasques, les porten a terme les àrees de Premsa, de Canal Parlament i de l'Audiovisual.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públlic regulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüiència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre, ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.