Canal Parlament

Punts tractats conjuntament

 • Votació.

  Votació.

  Punts tractats conjuntament

  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d'infermeria a Catalunya (Exp: 354-00094/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del sistema sanitari (Exp: 356-00188/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre el problema que pateix el barri amb les llistes d'espera sanitàries i la manca de professionals d'aquest àmbit (Exp: 356-00227/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la delegació catalana de l'Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones afectades per aquesta malaltia (Exp: 356-00230/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones amb experiències en salut mental (Exp: 356-00232/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l'Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia (Exp: 356-00233/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els resultats del Servei de Cures Pal·liatives (Exp: 356-00240/12)
  • Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'estat dels treballs i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut (Exp: 356-00285/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els programes i el vintè aniversari de la Federació (Exp: 356-00328/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva activitat (Exp: 356-00329/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Roberto Calderón, president de l'Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la feina i les activitats de l'Associació (Exp: 356-00337/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures de millorament de l'Institut Català de la Salut (Exp: 356-00338/12)
  • Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el projecte dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb necessitats sanitàries (Exp: 356-00371/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Exp: 356-00379/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Polseres Candela davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca del càncer infantil (Exp: 356-00399/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma +Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva (Exp: 356-00401/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats del centre (Exp: 356-00431/12)

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:41:52 a 12:42:25 - Durada: 0 m. 32 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=5219c61791082a7353e8&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • S'aixeca la sessió.

  S'aixeca la sessió.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:42:25 a 12:42:31 - Durada: 0 m. 6 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=1ca4568a78da3e85dec3&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>