Canal Parlament

Punts tractats conjuntament

 • Votació.

  Votació.

  Punts tractats conjuntament

  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el pla de xoc per a recuperar la despesa sanitària per càpita i els nivells de serveis i de qualitat en l'assistència sanitària pública (Exp: 354-00028/12)
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a constituir Barnaclínic en una fundació (Exp: 354-00072/12)
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a fer fora del Siscat les entitats amb afany de lucre i sobre la possibilitat de compra de l'Hospital General de Catalunya (Exp: 354-00073/12)
  • Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el coneixement que té del tancament del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental) (Exp: 356-00314/12)
  • Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Exp: 356-00377/12)

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:39:02 a 12:39:32 - Durada: 0 m. 29 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=72f910f11df03e10a902&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Posició del grup.

  Posició del grup.

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Exp: 356-00377/12)

  Intervinent: I. Sr. Jorge Soler González (Membre) | Grup Parlamentari de Ciutadans

  De 12:39:32 a 12:40:26 - Durada: 0 m. 54 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=8615da3e5560d5f49532&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>