Canal Parlament

Punts tractats conjuntament

 • Votació.

  Votació.

  Punts tractats conjuntament

  • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del Sistema d'Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model assistencial (Exp: 356-00373/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari (Exp: 356-00378/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'organització del servei d'emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l'Equip de Complexitat Operativa Eco-0 (Exp: 356-00384/12)

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:33:52 a 12:34:29 - Durada: 0 m. 37 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=02d9bdba29409334d864&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>