Canal Parlament

Punts tractats conjuntament

 • Votació.

  Votació.

  Punts tractats conjuntament

  • Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 202-00040/12)
  • Proposta d'audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00851/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00853/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'Alba Brugués i Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00854/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Gómez Jiménez, en representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00855/12)
  • Proposta d'audiència en comissió de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00856/12)
  • Proposta d'audiència en comissió de Lluís Monset i Castells, director general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00859/12)
  • Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Sabaté, economista i ex-director del Servei Català de la Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00860/12)
  • Proposta d'audiència en comissió de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00862/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00863/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00864/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00865/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00866/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00867/12)
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00868/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Federico Simón Salazar, estomatòleg i creador del primer Programa d'assistència dental infantil del País Basc, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00882/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Ramiro Solé i Llort, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00883/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Miguel Hernández Juyol, odontopediatre, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00884/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Jesús Rueda García, director dels programes de salut bucodental del Servei Extremeny de Salut i president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i Salut Pública Oral, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00885/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Conchita Peña, degana del Col·legi de Treball Social, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00888/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00889/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Gómez Jiménez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00890/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Josep Montero i Pelegrí, president del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00891/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00893/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Montserrat Conill, presidenta de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00892/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Elías Casals, doctor en odontologia i ex-secretari general del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00894/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Juan Carlos Llodra, director executiu del Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00895/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00896/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la patronal de clíniques dentals de la Pimec amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00898/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Laura Pérez Lacueva, advocada de la Plataforma d'Afectats d'Idental, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00897/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Gómez Jiménez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00899/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Elias Casals Peidró, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00902/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Carles Muñiz, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00903/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Maria Josep López Dolcet, en representació d'Estratègia nacional de l'atenció primària i salut comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00907/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00911/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Alba Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00912/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00913/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, especialitzat en salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00914/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels col·legis de metges amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00915/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Lucía Artazcoz, en representació de l'Agència de Salut de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00920/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels col·legis d'infermeres amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00916/12)
  • Proposta d'audiència en ponència d'Elias Casals, en representació de Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00921/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de María Luisa Tobella, odontòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00922/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de José López López, en representació de l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00923/12)
  • Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del Departament d'Odontoestomatologia de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 352-00926/12)

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:27:42 a 12:29:33 - Durada: 1 m. 51 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=37b8f40b2c41aaae6d99&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. Marta Ribas Frías (Membre) | Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  De 12:29:33 a 12:30:07 - Durada: 0 m. 34 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=075bf35ee4c7300947de&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:30:07 a 12:31:48 - Durada: 1 m. 40 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=dfb15e5108179d1c9bdd&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. Assumpta Escarp Gibert (Membre) | Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  De 12:31:48 a 12:32:05 - Durada: 0 m. 17 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=68e933a42d0bc5a1a4f1&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. Gemma Espigares Tribó (Membre) | Grup Parlamentari Republicà

  De 12:32:05 a 12:32:31 - Durada: 0 m. 26 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=9b5097cb67751826c9cf&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Votació per assentiment.

  Votació per assentiment.

  Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Exp: 202-00040/12)

  Intervinent: I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Salut

  De 12:32:31 a 12:32:50 - Durada: 0 m. 18 s.

  Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=0865a4310d4978891bcb&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>