Canal Parlament

Punts tractats conjuntament

 • S'obre la sessió.

  S'obre la sessió.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: Sr. Lucas Silvano Ferro Solé (President) | Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  De 15:06:49 a 15:06:57 - Durada: 0 m. 7 s.

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 05/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=7948fc30ae8a774a97b9&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Substitucions.

  Substitucions.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: Sr. Lucas Silvano Ferro Solé (President) | Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  De 15:06:57 a 15:08:17 - Durada: 1 m. 20 s.

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 05/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=a2b67c8f46999d2a6cec&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Posposició.

  Posposició.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. Marina Bravo Sobrino (Membre) | Grup Parlamentari de Ciutadans

  De 15:08:17 a 15:08:35 - Durada: 0 m. 17 s.

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 05/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=c16a835bff1c9aebfa24&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Alteració de l'ordre del dia.

  Alteració de l'ordre del dia.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: I. Sra. Marina Bravo Sobrino (Membre) | Grup Parlamentari de Ciutadans

  De 15:08:35 a 15:08:41 - Durada: 0 m. 6 s.

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 05/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=ea10ad57f2ab045816ea&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Alteració de l'ordre del dia.

  Alteració de l'ordre del dia.

  Ordenació del debat.

  Intervinent: Sr. Lucas Silvano Ferro Solé (President) | Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  De 15:08:41 a 15:09:41 - Durada: 0 m. 59 s.

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 05/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=4a582e00cd8a9407082a&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Votació.

  Votació.

  Punts tractats conjuntament

  • Sol·licitud de compareixença de Sebastià Sansó i Jaume, director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la Llei de residus de les Illes Balears (Exp: 356-00361/12)
  • Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió del Govern per a buidar l'abocador de Vacamorta, de Cruïlles (Baix Empordà) (Exp: 356-00396/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Conservació de la Natura davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Exp: 356-00402/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Exp: 356-00403/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre per a la Sostenibilitat Territorial davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Exp: 356-00404/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Exp: 356-00405/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Conservació Natura Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el Baròmetre de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i sobre les possibilitats d'ajuts, finançament i canals d'interlocució (Exp: 356-00406/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caça davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació del sector i la problemàtica de la caça d'ocells (Exp: 356-00409/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana contra la Incineració davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi els problemes de contaminació de l'aire derivats de les activitats d'incineració (Exp: 356-00435/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i Pagès, presidenta del Port de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures per a impulsar un pla d'implantació d'energies renovables (Exp: 356-00437/12)
  • Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Cruset i Domènech, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures per a impulsar un pla d'implantació d'energies renovables (Exp: 356-00438/12)
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Ribera Digna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte de l'abocador que es vol construir a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) (Exp: 356-00450/12)

  Intervinent: Sr. Lucas Silvano Ferro Solé (President) | Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  De 15:09:41 a 15:09:58 - Durada: 0 m. 17 s.

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 05/06/2019 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=8bf531a799dccbf22b45&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>