Canal Parlament

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la paritat en els espais televisius