Canal Parlament

Compareixença del síndic de greuges de Catalunya davant la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya