Canal Parlament

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de l'estructura i la composició del Govern