Canal Parlament

Escrit relatiu a l'aplicació d'una moratòria sobre l'impost per les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb dèficit de transport públic

 • Presentació.

  Presentació.

  Escrit relatiu a l'aplicació d'una moratòria sobre l'impost per les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb dèficit de transport públic (Exp: 126-00071/11)

  Intervinent: I. Sr. Alfonso Sánchez Fisac (Membre) | Grup Parlamentari de Ciutadans

  De 11:14:16 a 11:18:56 - Durada: 4 m. 40 s.

  Diari de sessions: DSPC-C 010/12 | Comissió de Peticions

  Comissió de Peticions. 22/05/2018 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=69aa7da03ec8ec2a99f0&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Votació per assentiment.

  Votació per assentiment.

  Escrit relatiu a l'aplicació d'una moratòria sobre l'impost per les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb dèficit de transport públic (Exp: 126-00071/11)

  Intervinent: I. Sra. Yolanda López Fernández (Presidenta) | Mesa de la Comissió de Peticions

  De 11:18:56 a 11:19:03 - Durada: 0 m. 6 s.

  Diari de sessions: DSPC-C 010/12 | Comissió de Peticions

  Comissió de Peticions. 22/05/2018 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=a4857905f2c49726abd3&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="http://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="http://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>