Canal Parlament

Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears