Canal Parlament

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència d'estands de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament

 • Formulació.

  Formulació.

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència d'estands de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament (Exp: 310-00019/11)

  Intervinent: Sra. Pilar Castillejo Medina (Membre) | Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  De 10:08:05 a 10:09:39 - Durada: 1 m. 34 s.

  Diari de sessions: DSPC-P 011/11

  Ple del Parlament. 02/03/2016 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=1b2d5c1934656029d8c4&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="https://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="https://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Resposta.

  Resposta.

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència d'estands de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament (Exp: 310-00019/11)

  Intervinent: H. Sra. Meritxell Ruiz i Isern (Consellera) | Departament d'Ensenyament

  De 10:09:39 a 10:11:31 - Durada: 1 m. 51 s.

  Diari de sessions: DSPC-P 011/11

  Ple del Parlament. 02/03/2016 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=42b2cd9871a8ddcdd6fb&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="https://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="https://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Repregunta.

  Repregunta.

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència d'estands de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament (Exp: 310-00019/11)

  Intervinent: Sra. Pilar Castillejo Medina (Membre) | Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  De 10:11:31 a 10:13:30 - Durada: 1 m. 59 s.

  Diari de sessions: DSPC-P 011/11

  Ple del Parlament. 02/03/2016 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=7bd90cbd8e982583d891&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="https://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="https://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>
 • Segona resposta.

  Segona resposta.

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència d'estands de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament (Exp: 310-00019/11)

  Intervinent: H. Sra. Meritxell Ruiz i Isern (Consellera) | Departament d'Ensenyament

  De 10:13:30 a 10:14:37 - Durada: 1 m. 6 s.

  Diari de sessions: DSPC-P 011/11

  Ple del Parlament. 02/03/2016 - sessió ordinària

  <div style="float:left; background: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 62.5%;margin: 0; padding: 0;"> <div id="caixa_videopod" style="border: 0.1em solid #666666; margin: 0 auto; padding: 0px;"> <div id="nicePlayerpod"></div> <script type="text/javascript" src="http://nws.nice264.com/NicePlayer/nicePlayer.js?hash=8562f7072bf48acc474c&quality=BYPASS&profile=Default&object=nicePlayerpod"></script> <div align="center" style="color:#FFFFFF; padding:0.8em;font-weight:bold;font-size: 1.1em; min-height:18px;"><p style="margin:0;padding:0;"><img align="absbottom" src="https://www.parlament.cat/imatges/logo_videoscanal2.gif" style="margin-right:20px;">Canal Parlament<span style="margin-right:20px; margin-left:20px;">|</span><a title="Parlament de Catalunya" href="https://www.parlament.cat" style="white-space: nowrap;color:#FFD90E !important;text-decoration:none;">Parlament de Catalunya</a></p></div> </div> </div>