Canal Parlament

Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament