Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Interior. 22/07/2019 - sessió ordinària

 • Punts tractats conjuntament (15:12:15 - 18:01:23)

  • Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos d'Esquadra
  • Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la creació d'una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat
 • Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el desallotjament de famílies vulnerables a Manresa el 25 de març de 2019 (15:15:03 - 16:31:13)

 • Punts tractats conjuntament (18:03:20 - 18:06:51)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la creació de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les infraestructures de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscs detectats pel Departament de la Presidència per a crear l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a escollir els agents dels Mossos d'Esquadra que integraran l'Àrea de Seguretat Institucional
 • Punts tractats conjuntament (18:07:08 - 18:11:36)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte pressupostari de la creació de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la iniciativa de crear l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes de l'actual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor afegit que aporta l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'agents que integraran l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra que integraran l'Àrea de Seguretat Institucional i sobre el procés de selecció
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a la creació de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació dels membres del servei d'escorta de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la creació de l'Àrea de Seguretat Institucional
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l'Àrea de Seguretat Institucional estarà subordinada a l'Àrea d'Escortes
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències entre el servei d'escorta de l'Àrea de Seguretat Institucional i l'anterior
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a implantar l'Àrea de Seguretat Institucional