Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. 17/07/2019 - sessió ordinària

  • Punts tractats conjuntament (15:38:46 - 17:39:13)

    • Compareixença d'una representació de Càritas Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
    • Compareixença d'una representació de la Fundació Enllaç davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
    • Compareixença d'una representació de la Fundació Amics de la Gent Gran davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran