Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Afers Institucionals. 17/07/2019 - sessió ordinària

 • Punts tractats conjuntament (10:03:45 - 12:45:54)

  • Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del seu departament
  • Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als acords en el món local
  • Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre el compliment dels objectius del Pla de govern de la dotzena legislatura
  • Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la política de subvencions del Departament de la Presidència
 • Punts tractats conjuntament (12:59:58 - 13:05:13)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'encaix normatiu, la naturalesa, l'àmbit d'actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funcionament del Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació d'una associació que s'autoanomeni "consell per la república"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la seva posició institucional davant una associació que s'autoanomeni "consell per la república"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions que té amb el Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s'ha basat per a prestar assistència al Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica del Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució de funcions del Govern al Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional que establiria amb una associació que s'autoanomenés "consell per la república"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme de creació del Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni amb el Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear el Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb el Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què ha concretat la col·laboració amb el Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finançament del Consell per la República
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució al Consell per la República de funcions executives o potestats reglamentàries reservades al Govern
 • Punts tractats conjuntament (13:05:13 - 13:10:27)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què ha concretat la col·laboració amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finançament de l'assemblea de càrrecs electes
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'encaix normatiu, la naturalesa, l'àmbit d'actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funcionament de l'assemblea de càrrecs electes
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions que té amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional que establiria amb una associació que s'autoanomenés "assemblea d'electes"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica de l'Assemblea d'Electes de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la posició institucional del Parlament davant una associació que s'autoanomeni "assemblea d'electes"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear una assemblea de càrrecs electes
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació d'una associació que s'autoanomeni "assemblea d'electes"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució a una assemblea de càrrecs electes de la representativitat dels ciutadans reservada al Parlament
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució de funcions del Parlament a una assemblea de càrrecs electes
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s'ha basat per a prestar assistència a l'Assemblea d'Electes de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme de creació de l'assemblea de càrrecs electes
 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l'edifici "El Siglo" (13:10:27 - 13:15:55)

 • Punts tractats conjuntament (13:15:55 - 13:24:48)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'enviament de correus i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l'1 d'octubre
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament d'observadors internacionals per al referèndum de l'1 d'octubre de 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assetjament a periodistes internacionals amb relació a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de periodistes de mitjans catalans i internacionals amb relació a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actitud del director de Comunicació Exterior amb relació a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assenyalament de periodistes amb relació a l'informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grup de WhatsApp creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació estrangers amb relació al referèndum de l'1 d'octubre
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes pressions del director de Comunicació Exterior de la Generalitat a corresponsals estrangers amb referència al procés el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pressions que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l'1 d'octubre
 • Punts tractats conjuntament (13:24:48 - 13:32:47)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 "Tot es mou"
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de professionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 "Preguntes freqüents"
 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import anual atorgat als consells esportius en el període 2014-2017 (13:32:47 - 13:32:54)