Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 17/07/2019 - sessió ordinŕria

 • Punts tractats conjuntament (10:08:38 - 12:15:19)

  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Talma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'associació Famílies LGTBI amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Encarna Bodelón González, professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autňnoma de Barcelona i directora del Grup de Recerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Ajuda Social Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Residčncia Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Actua amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Solidŕries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Nova Esperança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Drecera amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Mercč Fontanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Diagrama amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Grup d'Esplai Blanquerna amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Inserma amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Cŕritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Llar Butinyŕ - Siervas de San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de les Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de la directora general d'Atenció a la Infŕncia i l'Adolescčncia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordŕ amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Pediatria amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'UNICEF amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Manuel Barbero López, president de Mans Petites, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió Interdepartamental per a l'Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadčmia i membre del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l'Institut de Neurocičncies de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola d'Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Iniciatives Solidŕries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Obra Tutelar Agrŕria amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Servei Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Vidal i Barraquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Francesch i Subirana, president de l'Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Save the Children amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Roger Garcia Rodoreda, responsable de les polítiques d'infŕncia del Comitč de Catalunya de l'UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Rosich, coordinadora de l'Eix de Violčncies del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa legislativa, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Privada Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Centre de Formació i Prevenció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Persona i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Gedi Gestió i Disseny amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Santa Rosalia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Victimologia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Marta Santos Pais, representant especial del secretari general sobre la Violčncia contra la Infŕncia de les Nacions Unides, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de José Manuel Alonso Varea, director del Mŕster en Prevenció i Tractament de la Violčncia Familiar de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Carme Guil, jutgessa de l'Audičncia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Funes, psicňleg i educador expert en infŕncia i adolescčncia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofňbia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació per al Recolzament i Formació d'Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació In Via amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de CEPS Projectes Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Eduvic amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Integració Social de Menors, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Cŕritas Diocesana de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Olga Puig, psicňloga clínica d'un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Conchita Peńa Gallardo, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Emilie Rivas, responsable de les polítiques d'infŕncia de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Betŕnia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Carmen Redondo, educadora en centres residencials d'acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Ibn Battuta amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Chrysallis, Associació de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Egueiro amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Asteroide B-612 amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Casa de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Comtal amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Eveho amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Idea amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Projecte i Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la fundació Organisme Benčfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Oscobe amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Instituto Secular Cruzada Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia del secretari de Polítiques Educatives amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Maria Antňnia Noguera, infermera d'un centre de salut de Castelldefels i representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitŕria de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial de Psicňlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Emilie Rivas, responsable de les polítiques d'infŕncia de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Mans Petites amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'ŕrea de menors del Ministeri Fiscal amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Fasi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exportaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infŕncia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedrŕtic de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Créixer Junts amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del centre Font Fregona Fast amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació de Gestió Sanitŕria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'entitat Recursos Educatius per la Infŕncia en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Casal d'Infants del Raval amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Privada Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Resilis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Suport Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Ires amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Comunitat de Germanes Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Social de les Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels Salesians Sant Jordi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Ita Salut Mental de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberŕ (Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalňnia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Punt de Referčncia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d'incidčncia política a l'associació Creació Positiva, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Argos amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la fundació Ciutat i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Institut de Treball Social i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Promoció i Benestar Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Amalgama-7 i Associats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Champagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consell Comarcal del Baix Empordŕ amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Salut Mental de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mireia Forner, psicňloga clínica d'un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la Secció d'Infŕncia i Adolescčncia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del cap de la unitat de menors del Cos de Mossos d'Esquadra amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Aldees Infantils SOS Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Vicki Bernadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació per a la Sanació i la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Busquets amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió de Lluďsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió de Violčncia Intrafamiliar i de Gčnere de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Dincat amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalňnia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Tresc amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jorge Barudy Labrín, director i fundador de l'Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Nazareth amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa Suara Serveis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Sant Joan de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Secció de Metges Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l'Ŕrea de Reparació i d'Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Truńó, directora del Consell Rector de l'Institut d'Infŕncia i Món Urbŕ de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la fundació Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Familiars de la Residčncia Sant Cugat Santa Rosa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquč informi sobre les deficičncies en l'atenció als residents i la qualitat dels serveis (10:09:40 - 10:10:16)

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'ens Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l'amiant davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquč informi sobre la situació dels afectats per l'amiant (10:10:16 - 10:12:07)

 • Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció del centre de dia i residčncia per a gent gran Sabadell Parc Central (10:12:56 - 10:29:23)

 • Proposta de resolució sobre les residčncies de referčncia per a persones grans sordes (10:29:23 - 10:48:06)

 • Punts tractats conjuntament (10:48:06 - 10:48:23)

  • Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial
  • Proposta de resolució sobre les activitats gratuďtes per a la gent gran a Vallirana
 • Proposta de resolució sobre la convocatňria urgent d'una cimera d'emergčncia per a planificar i coordinar l'acollida de menors no acompanyats (10:48:23 - 11:14:11)

 • Proposta de resolució sobre la dotació pressupostŕria per al projecte i la construcció d'un centre de dia i una residčncia al Prat de Llobregat (11:14:11 - 11:26:05)

 • Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya (11:26:05 - 11:46:31)

 • Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar residčncia, de llar amb suport i de suport a la prňpia llar (11:46:31 - 12:02:31)

 • Proposta de resolució sobre l'establiment d'una estratčgia autonňmica sobre l'Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia (12:02:31 - 12:14:37)