Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Salut. 04/07/2019 - sessió ordinària

 • Proposta de resolució sobre l'adaptació dels centres hospitalaris i sanitaris per a persones amb discapacitat (10:17:31 - 10:30:12)

 • Proposta de resolució sobre el garantiment de temps màxims d'espera per a intervencions de mastectomia per a homes transsexuals i de cirurgia genital per a dones transsexuals (10:30:12 - 10:49:26)

 • Proposta de resolució sobre el transport sanitari al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (10:49:26 - 11:09:34)

 • Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Esparreguera (11:09:34 - 11:22:41)

 • Punts tractats conjuntament (11:22:41 - 11:26:28)

  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a constituir BarnaClínic en una fundació
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla nacional d'urgències i atenció continuada
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 de l'Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària
 • Punts tractats conjuntament (11:22:57 - 11:23:08)

  • Sol·licitud de compareixença de Mireia Espallargues, responsable d'Avaluació de les Tecnologies i Qualitat de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
 • Punts tractats conjuntament (11:28:03 - 11:31:29)

  • Sol·licitud de compareixença de Joan Pons, responsable científic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió sanitària de Girona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis i Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Atenció Sanitària i Participació davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença d'Assumpta Ricart, gerent de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença d'Olimpia García Fibla, responsable de Discapacitats del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei d'Ordenació Sanitària, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença del director general de Professionals davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
 • Punts tractats conjuntament (11:29:57 - 11:30:50)

  • Sol·licitud de compareixença d'Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el reconeixement de la categoria laboral i les funcions dels tècnics en cures auxiliars d'infermeria
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Volem Signar i Escoltar davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els problemes dels infants sords per a fer servir la llengua de signes en l'àmbit sanitari
 • Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, director gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (11:31:29 - 11:32:16)

 • Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (11:32:16 - 11:32:57)