Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 03/07/2019 - sessió ordinŕria

 • Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (10:06:42 - 10:07:20)

 • Punts tractats conjuntament (10:07:20 - 10:12:25)

  • Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
 • Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Serra, membre de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, de Dones Juristes i de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (10:11:19 - 10:11:48)

 • Proposta d'audičncia en comissió de Natŕlia Santandreu i Grŕcia, en representació de l'associació Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (10:11:48 - 10:12:04)

 • Punts tractats conjuntament (10:07:20 - 10:12:25)

  • Proposta d'audičncia en comissió de Ferran Busquets, en representació d'Arrels Fundació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Cervera i Mercč Otero, en representació de l'associació Ca la Dona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Centeno, en representació de l'Oficina de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Marta Obdulia Gómez, en representació de la Fundació Ecom, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jesús Ruiz Farrona, director de l'Associació Assís Centre d'Acollida, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antoni Guillén, en representació del Comitč Catalŕ de Representants de Persones amb Discapacitat, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Negre, sotsinspectora dels Mossos d'Esquadra i representant del projecte Steps, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Luna, en representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Mallo Márquez, director de l'Ŕrea de Rčgim Jurídic dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Campos Ferrer, vicepresidenta de la Federació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofňbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Adriana Ribas, en representació d'Amnistia Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Garcia i Helena Bedoya, en representació de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Sicar Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Eva Gajardo, en representació de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en representació de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Jaurena, en representació de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Creu Roja Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de David Karvala, en representació del moviment Unitat contra el Feixisme i Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Ferran Busquets, representant d'Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Garcia, secretŕria de la Dona i Cohesió Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Vendrell, teňleg i ex-director general d'Afers Religiosos, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Aina Masgoret Rŕfols, representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació de Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Maria Cadenas, presidenta de Dincat Federació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Comunitat Jueva Progressista de Barcelona BetShalom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Meritxell Ocańa Llanes, en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de Gais Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Aida Guillén Lanzarote, directora dels Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Casal Lambda amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació d'Ailmed amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Plataforma Cedaw Ombra, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Olivella Quintana, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Berta Güell Torrent, investigadora postdoctoral en el CER-Migracions, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Imma Mata, en representació de Cŕritas Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Pedro Aguilera, director gerent de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Observatori contra l'Homofňbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Esteban Ibarra, representant de Moviment contra la Intolerŕncia, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estŕndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió de Montse Pineda, en representació de l'associació Creació Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'associació Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de La Confederació davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquč informi sobre la situació d'infrafinançament de la xarxa pública de serveis socials i d'atenció a les persones (10:12:25 - 10:12:56)

 • Proposta de resolució sobre el sistema de suport econňmic als centres especials de treball (10:12:56 - 10:36:04)

 • Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres especials de treball en els casos d'envelliment (10:36:04 - 10:54:30)

 • Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció del centre de dia i residčncia per a gent gran Sabadell Parc Central (10:54:30 - 10:55:00)

 • Proposta de resolució sobre l'atenció a la dependčncia residencial a l'Hospitalet de Llobregat (10:55:00 - 11:13:53)

 • Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'un protocol específic de seguiment dels programes individuals d'atenció (11:13:53 - 11:33:17)

 • Proposta de resolució sobre la gestió de les residčncies Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossčn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona (11:33:17 - 11:35:26)

 • Proposta de resolució sobre les residčncies per a gent gran a Barcelona (11:35:26 - 12:11:41)

 • Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d'accessibilitat (12:11:41 - 12:25:58)

 • Proposta de resolució sobre la construcció de la Residčncia Ca n'Oliveres, a Esplugues de Llobregat (12:25:58 - 12:49:02)

 • Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball de les cambreres de pis (12:49:31 - 13:10:24)

 • Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar (13:10:24 - 13:30:56)

 • Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció de Catalunya (13:30:56 - 13:43:55)