Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Polítiques de Joventut. 11/06/2019 - sessió ordinària

 • Sol·licitud de compareixença d'Anna Figueras, responsable del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions i la perspectiva juvenil d'aquest pla (10:31:45 - 10:32:16)

 • Punts tractats conjuntament (10:32:16 - 10:32:29)

  • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació de Salut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els plans del Departament de Salut en salut mental i suïcidi juvenil
  • Sol·licitud de compareixença de Magdalena Oliver, en representació de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'evolució de l'activitat de l'Observatori en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi
  • Sol·licitud de compareixença d'Helena Quesada Llucià, en representació de l'entitat Obertament, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'estudi "L'estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016"
  • Sol·licitud de compareixença d'Isaura González, en representació del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria del Consell i les polítiques que fa
  • Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el programa i les actuacions de sensibilització, coordinació i implicació de les institucions
  • Sol·licitud de compareixença de Carles Pericas, en representació del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria del Consell i les polítiques que fa
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director executiu del Pla de salut mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Pla director de salut mental i addiccions i el protocol Codi risc de suïcidi
  • Sol·licitud de compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les conclusions i les línies de recerca sobre l'educació emocional com a eina de prevenció
  • Sol·licitud de compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d'àrea assistencial de la Fundació Els Tres Turons, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la visió preventiva i comunitària de la salut mental
  • Sol·licitud de compareixença d'Aina Fernández, en representació de la Unitat de Prevenció del Suïcidi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria i els resultats del programa Codi risc de suïcidi
  • Sol·licitud de compareixença de Francisco Villar, coordinador del Programa d'atenció a la conducta suïcida del menor a la Unitat de Conducta Suïcida del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els resultats del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del programa Salut i escola davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les accions relatives a la detecció de problemes i situacions de risc en l'àmbit de la salut mental
  • Sol·licitud de compareixença de Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'acompanyament i el suport en el dol als supervivents a la mort per suïcidi
  • Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-directora general de Promoció de la Salut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques en promoció de la salut mental i el suïcidi juvenil
 • Punts tractats conjuntament (10:33:54 - 11:42:09)

  • Compareixença d'Helena Quesada Llucià, en representació de l'entitat Obertament, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'estudi "L'estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016"
  • Compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d'àrea assistencial de la Fundació Els Tres Turons, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la visió preventiva i comunitària de la salut mental
 • Compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les conclusions i les línies de recerca sobre l'educació emocional com a eina de prevenció (11:51:38 - 12:15:49)

 • Punts tractats conjuntament (12:18:50 - 14:14:12)

  • Compareixença de Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'acompanyament i el suport en el dol als supervivents a la mort per suïcidi
  • Compareixença d'Aina Fernández, en representació de la Unitat de Prevenció del Suïcidi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la trajectòria i els resultats del programa Codi risc de suïcidi
  • Compareixença de Francisco Villar, coordinador del Programa d'atenció a la conducta suïcida del menor a la Unitat de Conducta Suïcida del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre els resultats del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut
 • Punts tractats conjuntament (15:18:50 - 17:41:57)

  • Compareixença de Jordi Blanch, director executiu del Pla de salut mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Pla director de salut mental i addiccions i el protocol Codi risc de suïcidi
  • Compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-directora general de Promoció de la Salut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de promoció de la salut mental i contra el suïcidi juvenil
  • Compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre aquest programa i les actuacions de sensibilització, coordinació i implicació de les institucions
  • Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre els plans del Departament de Salut en salut mental i suïcidi juvenil
  • Compareixença d'una representació del programa "Salut i escola" davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les accions relatives a la detecció de problemes i situacions de risc en l'àmbit de la salut mental
 • Punts tractats conjuntament (17:45:44 - 18:26:45)

  • Compareixença d'Isaura González, en representació del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la trajectòria i les polítiques del Consell
  • Compareixença de Carles Pericas, en representació del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la trajectòria i les polítiques del Consell