Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Salut. 06/06/2019 - sessió ordinària

 • Punts tractats conjuntament (10:06:20 - 10:06:35)

  • Proposta de resolució sobre el desenvolupament d'un protocol unificat per al tractament de casos de mort perinatal
  • Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida'm»
 • Proposta de resolució sobre les dones afectades pel mètode anticonceptiu Essure (10:07:01 - 10:07:25)

 • Proposta de resolució sobre la construcció d'un nou centre d'atenció primària al barri de Can Clota, d'Esplugues de Llobregat (10:08:22 - 10:25:40)

 • Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona (10:25:40 - 10:37:33)

 • Proposta de resolució de suport a les persones que pateixen la síndrome postpòlio (10:37:33 - 11:03:21)

 • Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris (11:03:21 - 11:17:22)

 • Proposta de resolució sobre el consorci que ha de gestionar l'Hospital Sant Joan, de Reus (11:17:22 - 11:25:23)

 • Proposta de resolució sobre l'Hospital Nadal Meroles, de Lleida (11:25:23 - 11:31:11)

 • Proposta de resolució sobre l'atenció pediàtrica urgent a Tarragona (11:31:11 - 11:37:43)

 • Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans atesos als centres d'urgències d'atenció primària (11:37:43 - 11:47:32)

 • Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP Vallirana (11:47:32 - 12:08:26)

 • Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d'atenció sanitària 061 (12:08:26 - 12:27:42)

 • Punts tractats conjuntament (12:27:42 - 12:32:50)

  • Proposta d'audiència en comissió de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Juan Carlos Llodra, director executiu del Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Maria Josep López Dolcet, en representació d'Estratègia nacional de l'atenció primària i salut comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels col·legis de metges amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de María Luisa Tobella, odontòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació dels col·legis d'infermeres amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Josep Montero i Pelegrí, president del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, especialitzat en salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Gómez Jiménez, en representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Ramiro Solé i Llort, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Conchita Peña, degana del Col·legi de Treball Social, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Gómez Jiménez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Elías Casals, doctor en odontologia i ex-secretari general del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la patronal de clíniques dentals de la Pimec amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Laura Pérez Lacueva, advocada de la Plataforma d'Afectats d'Idental, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Carles Muñiz, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Lucía Artazcoz, en representació de l'Agència de Salut de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Jesús Rueda García, director dels programes de salut bucodental del Servei Extremeny de Salut i president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i Salut Pública Oral, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Gómez Jiménez, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Elias Casals, en representació de Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'Alba Brugués i Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Miguel Hernández Juyol, odontopediatre, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Elias Casals Peidró, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de José López López, en representació de l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del Departament d'Odontoestomatologia de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió de Lluís Monset i Castells, director general de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Sabaté, economista i ex-director del Servei Català de la Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Federico Simón Salazar, estomatòleg i creador del primer Programa d'assistència dental infantil del País Basc, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència d'Alba Brugués, presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en comissió de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Proposta d'audiència en ponència de Montserrat Conill, presidenta de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
 • Punts tractats conjuntament (12:32:50 - 12:33:52)

  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els motius de la convocatòria de vaga dels metges del Siscat
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat d'Infermeria - SATSE davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els acords del segon conveni del Siscat
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consorci Sanitari i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui els acords del segon conveni del Siscat
 • Punts tractats conjuntament (12:33:52 - 12:34:29)

  • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del Sistema d'Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model assistencial
  • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari
  • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'organització del servei d'emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l'Equip de Complexitat Operativa Eco-0
 • Punts tractats conjuntament (12:34:29 - 12:35:11)

  • Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença de la directora assistencial d'Atenció Primària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Abad i Giralt, directora de l'Agència Catalana del Consum, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya
 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el tancament del servei de radioteràpia a Tarragona durant l'estiu (12:36:41 - 12:39:02)

 • Punts tractats conjuntament (12:39:02 - 12:40:26)

  • Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Barcelona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el coneixement que té del tancament del servei d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a fer fora del Siscat les entitats amb afany de lucre i sobre la possibilitat de compra de l'Hospital General de Catalunya
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el procés per a constituir Barnaclínic en una fundació
  • Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el pla de xoc per a recuperar la despesa sanitària per càpita i els nivells de serveis i de qualitat en l'assistència sanitària pública
 • Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la darrera campanya de vacunació contra la grip i la cobertura que ha tingut a Catalunya (12:40:26 - 12:40:33)

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el desenvolupament, la dotació econòmica i la previsió per al 2019 del Pla nacional d'urgències i atenció continuada i de l'Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària (12:40:33 - 12:41:52)

 • Punts tractats conjuntament (12:41:52 - 12:42:25)

  • Sol·licitud de compareixença d'Ángel Juárez, en representació de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del sistema sanitari
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Mesas Magdaleno, president de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Llefià - Gran Sol, de Badalona, davant la Comissió de Salut, perquè informi sobre el problema que pateix el barri amb les llistes d'espera sanitàries i la manca de professionals d'aquest àmbit
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l'Institut per al Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia
  • Sol·licitud de compareixença de Roberto Calderón, president de l'Associació Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la feina i les activitats de l'Associació
  • Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon, gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures de millorament de l'Institut Català de la Salut
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els programes i el vintè aniversari de la Federació
  • Sol·licitud de compareixença d'Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones amb experiències en salut mental
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d'infermeria a Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva activitat
  • Sol·licitud de compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats del centre
  • Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director mèdic de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els resultats del Servei de Cures Pal·liatives
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la delegació catalana de l'Associació Espanyola de la Malaltia de Behçet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les persones afectades per aquesta malaltia
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Polseres Candela davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca del càncer infantil
  • Sol·licitud de compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del transport sanitari
  • Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el projecte dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb necessitats sanitàries
  • Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'estat dels treballs i el contingut del reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma +Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut perquè expliqui la seva estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva