Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Empresa i Coneixement. 28/03/2019 - sessió ordinària

 • Punts tractats conjuntament (15:07:00 - 15:09:02)

  • Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Iniciativa per la Reforma Horària amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'Aurelio del Pino González, president de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'Alejandro Goñi, en representació de la Pimec, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Grans Empreses de Distribució a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Nacional de Centrals de Compra i Serveis amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió d'Entitats de Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Foment del Treball amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del centre comercial L'Illa Diagonal amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'Aurelio del Pino González, president de l'Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Barcelona Oberta amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió de Camilo Tarrazón Rodón, president del gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió de Pilar Sierra, directora del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
  • Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Comerç de la Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
 • Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (15:09:02 - 15:11:10)

 • Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de suport a l'empresa (15:11:10 - 15:42:02)

 • Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Coneixement amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre el procés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic per Eurecat i sobre els processos d'absorció de la resta de centres tecnològics avançats (15:47:12 - 17:11:39)

 • Punts tractats conjuntament (17:23:10 - 17:35:36)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'alumnes universitaris que tenen el nivell B2 d'anglès
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes perquè els alumnes universitaris tinguin el nivell B2 d'anglès en acabar el grau
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'alumnes universitaris que tenen el nivell B2 d'anglès, per universitats i per graus
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les universitats que no exigiran el nivell B2 d'anglès el curs 2017-2018
 • Punts tractats conjuntament (17:35:36 - 17:49:21)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la generalització d'actes violents en els campus universitaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de seguretat en un acte d'homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol de seguretat en els actes de la Universitat de Barcelona
 • Punts tractats conjuntament (17:49:21 - 17:56:57)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes negatius en l'atracció d'inversions i en la creació d'ocupació per a les empreses de campanyes com la de l'Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes negatius en la competitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes com la de l'Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i les accions previstes per a impedir que determinats col·lectius separatistes organitzin campanyes d'assenyalament d'empreses i consumidors
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes com ara la de l'Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
 • Punts tractats conjuntament (17:56:57 - 18:08:48)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import i la destinació de la inversió atreta el 2018
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'oferta concreta de recursos, condicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes d'inversió industrial d'empreses internacionals
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de llocs de treball que es crearan amb els projectes d'inversió industrial d'empreses internacionals
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre i tipus de les instal·lacions previstes per als projectes d'inversió industrial d'empreses internacionals
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'empreses que formen part de la cartera d'inversió atreta el 2018 amb les quals hi ha un acord signat