Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 13/03/2019 - sessió ordinŕria

 • Punts tractats conjuntament (10:07:02 - 10:08:00)

  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Cŕritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en comissió de Mercč Darnell i Viańa, en representació de la Fundació Banc de Recursos, la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, la Fundació Formació i Treball, Nutrició Sense Fronteres i Cŕritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
 • Punts tractats conjuntament (10:08:00 - 10:08:32)

  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Cooperatives Agrŕries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
 • Punts tractats conjuntament (10:08:32 - 10:09:05)

  • Proposta d'audičncia en pončncia de Mireia Barba, representant d'Espigoladors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Justícia Alimentŕria Global amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia de David Esteller, responsable del projecte contra el malbaratament alimentari de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial (Aecoc), amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Gremi Provincial de Distribuďdors d'Alimentació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Roure amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Plataforma Aprofitem els Aliments amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Guŕrdia, vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
 • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de l'Acord Ciutadŕ per una Barcelona Inclusiva amb relació a la Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (10:09:05 - 10:09:28)

 • Punts tractats conjuntament (10:11:39 - 13:24:45)

  • Compareixença del director general responsable de la renda garantida de ciutadania a l'onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de la renda garantida
  • Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la renda garantida de ciutadania
 • Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (13:26:54 - 14:26:39)