Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Justícia. 31/01/2019 - sessió ordinària

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els criteris per a concedir el Premi Justícia 2018 (10:04:13 - 10:09:53)

 • Punts tractats conjuntament (10:09:53 - 10:14:54)

  • Sol·licitud de compareixença de Javier Hernández García, president de l'Audiència Provincial de Tarragona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les seus judicials de Tarragona
  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre les ingerències dels responsables del Departament en el personal al servei de l'Administració de justícia
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Son Nuestros Hijos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels menors i les famílies per gestació subrogada
 • Punts tractats conjuntament (10:16:22 - 10:17:15)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase d'elaboració del Llibre blanc de l'Administració de justícia a Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d'interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el ple de l'Observatori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de treball el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la ràtio de personal per expedients tramitats a cada jutjat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l'Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de dependències de l'àmbit penitenciari
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades en el període 2012-2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades el 2018
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'expedients pendents de tramitar a cada jutjat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions de la comissió permanent de l'Observatori Català de la Justícia el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comissions o els grups de treball creats per a elaborar propostes d'actuació en l'àmbit judicial el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicis d'ús o difusió irregular de dades personals de reclusos dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d'Enric o Puig de les Basses que justifiquin l'inici actuacions pels serveis d'inspecció
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions del ple de l'Observatori Català de la Justícia el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació del servei de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
 • Punts tractats conjuntament (10:17:15 - 12:37:18)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició d'autoritat a l'hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d'acord a la normativa vigent
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte de favor en el règim de visites d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris
 • Punts tractats conjuntament (10:19:57 - 12:23:08)

  • Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la dimissió del director del Centre Penitenciari Brians I
  • Preguntes orals al Govern a respondre en Comissió:
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obres a la coberta del Centre Penitenciari Brians 1
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis en la gestió del Centre Penitenciari Brians 1
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació del suïcidi d'un intern al Centre Penitenciari Brians 1
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aprovació de les normes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
 • Punts tractats conjuntament (12:23:08 - 13:54:45)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar actes violents contra els servidors públics de la justícia
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front l'increment d'agressions als funcionaris de presons
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de l'àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de l'àmbit penitenciari que estan en règim d'interinitat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d'interns a presons catalanes del 2015 ençà
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detecció de casos de radicalització islàmica als centres penitenciaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha revisat a la baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trasllats d'interns a presons catalanes del 2015 ençà
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de productes d'higiene íntima femenina en els lots higiènics de les internes dels centres penitenciaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d'interns a presons catalanes que s'han autoritzat del 2015 ençà
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència del repartiment dels lots d'higiene gratuïts als centres penitenciaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar el treball dels advocats amb els presos preventius
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de transport per als treballadors de la presó Model que s'han de traslladar a altres centres penitenciaris
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'inici dels tràmits amb l'Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de Barcelona
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estudi per a definir els usos d'un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d'Esquadra per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de l'Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la reincidència dels condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al control dels condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d'actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de l'Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estat d'execució del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora dels jutjats
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'inici del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la periodicitat amb què s'han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s'usen per a controlar els condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir la seguretat de les víctimes d'agressió sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS de control dels condemnats es queda sense bateria
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a resoldre l'augment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que s'han col·locat durant el 2016 i el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de control dels condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a Girona
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidència de condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes d'agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estat de desenvolupament del Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i del Pla de gestió del canvi en l'àmbit de l'avaluació i millora dels jutjats adjudicats a l'empresa Everis BPO
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius alternatius als braçalets GPS que s'usen per a controlar els condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere que s'han comprat durant el 2016 i el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el jutjat i els Mossos d'Esquadra per a garantir el funcionament del control dels condemnats per delictes d'agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front a la manca d'espais d'espera i de treball per als advocats a l'edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat