Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Economia i Hisenda. 11/12/2018 - sessió ordinŕria

 • Proposta d'audičncia en pončncia de Marina Molina, en representació del Grup Fundació Ramon Noguera, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (13:04:22 - 13:04:37)

 • Punts tractats conjuntament (13:05:00 - 13:07:14)

  • Proposta d'audičncia en pončncia de Paco Blanco López, director dels Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l'Associació Empresarial d'Economia Social (Dincat), amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquín Tornos, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Julio Martínez, en representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Segarra, en representació de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya - La Confederació, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Mulero, president de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Vilatimó i Pujal, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residčncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquim Tornos, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Fňrum Salut Mental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Catalana de l'Esplai amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Ernest Cańada, investigador i comunicador social, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residčncies, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes amb Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Barcelona amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Cerrillo, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya - La Confederació amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competčncia, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Elena de la Campa, directora de relacions laborals de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d.Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Álvaro Porro, comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Tomŕs Font Llovet, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Pons, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Marcel Coderch, president de l'Autoritat Catalana de la Competčncia, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Confederació d'Associacions Veďnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Societat Catalana d'Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Cinta Pascual Montańés, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joan Segarra, president de La Confederació, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquim Tornos, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia en pončncia d'Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Marea Blanca amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Ŕngels Guiteras, representant de la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Josep González i Sala, president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Cańete, secretari general de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignacio Soto, secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Cristian Rovira, en representació del Grup Sifu, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Vila, en representació de la Fapaes, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Manel J. Farré Montańes, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Arques i Martí, president del Fňrum d'Iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joan Vilar, president de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Fňrum Catalŕ d'Atenció Primŕria amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'associació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidŕria de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Ignasi Hornos, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Autoritat Catalana de la Competčncia amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili (Asade) amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulŕncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses de Restauració Col·lectiva amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en comissió de Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Tomŕs Font Llovet, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Xarxa d'Economia Solidŕria amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
 • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competčncia amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (13:07:14 - 13:07:58)

 • Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (13:07:58 - 13:08:55)