Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 11/07/2018 - sessió ordinària

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats (15:06:46 - 15:07:03)

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions de la Direcció General (15:07:03 - 15:07:27)

 • Punts tractats conjuntament (15:07:27 - 15:09:49)

  • Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l'Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu
  • Sol·licitud de compareixença dels directors generals responsables de la renda garantida de ciutadania a l'onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre la situació de la renda garantida
  • Sol·licitud de compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de la llei d'autonomia personal i atenció a la dependència de Catalunya
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Familiars de Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les residències per a la gent gran de Barcelona
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de la Gent Gran de Barcelona davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les residències per a la gent gran de Barcelona
  • Sol·licitud de compareixença d'Isidre Gutiérrez de Tena, de l'Associació T-Acompanyem, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de desocupats
  • Sol·licitud de compareixença de Ricardo Esteban, professor titular de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la legislació laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental
  • Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius del Col·legi
  • Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo, ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva participació en l'adjudicació de concursos públics a diverses empreses per a la gestió de centres d'atenció residencial
  • Sol·licitud de compareixença d'Antonio Martínez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les necessitats de les persones sordes
  • Sol·licitud de compareixença de María Hilda López Pérez, representant de l'Associació d'Aturats de Més de 50 Anys de l'Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de desocupats de més de cinquanta anys
  • Sol·licitud de compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tancada de migrants i llurs reivindicacions
  • Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió que va fer de la Direcció General
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup que ha elaborat l'estudi "L'impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya" davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti aquest estudi
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la perquè informi sobre el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania
  • Sol·licitud de compareixença de Carlos Gracia, representant de l'Asociación de Parados Mayores Activos, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de persones grans desocupades
  • Sol·licitud de compareixença d'una representació dels immigrats i els refugiats tancats a l'Escola Massana, de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la violència racista que pateixen els immigrats i els refugiats
 • Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del seu departament (15:09:49 - 18:51:13)