Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Peticions. 27/07/2017 - sessió ordinària

 • Punts tractats conjuntament (14:37:43 - 14:38:56)

  • Escrit relatiu als títols de transport i a les sancions
  • Escrit relatiu a l'elaboració d'un estudi per a crear una subvenció per a les comunitats de veïns que vulguin fer jardins als terrats de llurs edificis
  • Escrit relatiu a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
  • Escrit relatiu a la compensació econòmica de la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i altres propostes
  • Escrit relatiu a la legalització del cànnabis
  • Escrit relatiu a les lluites entre els grups parlamentaris
  • Escrit relatiu a la publicitat adreçada als turistes
  • Escrit relatiu al reconeixement de les famílies monoparentals com a famílies nombroses
  • Escrit relatiu a la preeminència de la legislació catalana
  • Escrit relatiu a la reducció del material i el volum dels embalatges
  • Escrit relatiu a la inclusió de teràpies alternatives en el tractament de les malalties minoritàries cròniques
  • Escrit relatiu a la revisió del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat perquè els advocats de la Generalitat no hagin d'assumir la defensa penal de funcionaris i alts càrrecs en els casos d'assetjament laboral