Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de la Sindicatura de Comptes. 08/06/2017 - sessió ordinària

  • Punts tractats conjuntament (10:06:53 - 10:07:38)

    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X
    • Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014
    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 26/2016, sobre l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014