Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüčncia del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 06/06/2017 - sessió ordinŕria

 • Punts tractats conjuntament (15:09:25 - 15:14:53)

  • Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
 • Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs (15:14:53 - 15:20:21)

 • Punts tractats conjuntament (15:20:21 - 15:22:16)

  • Proposta d'audičncia en pončncia de Francesc Josep Belver i Vallčs, president del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el comitč sindical del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Sebastiŕ Grau, secretari de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el comitč sindical del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Morelló, representant dels treballadors laborals en el comitč sindical del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Francesc Josep Belver i Vallčs, president del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Francesc Josep Belver i Vallčs, president del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Sebastiŕ Grau, secretari de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Sebastiŕ Grau, secretari de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el comitč sindical del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Morelló, representant dels treballadors laborals en el comitč sindical del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Morelló, representant dels treballadors laborals en el comitč sindical del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Josep Belver i Vallčs, president del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adriŕ del Besňs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Josep Belver i Vallčs, president del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de l'interventor del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Josep Belver i Vallčs, president del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de l'interventor del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Sant Adriŕ de Besňs amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Sant Adriŕ de Besňs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Lluís Garrido Delgado, en representació dels funcionaris del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adriŕ del Besňs, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de l'interventor del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Gemma Morelló Baiget, en representació dels treballadors laborals del Consell Comarcal del Barcelončs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de l'Ajuntament de Sant Adriŕ de Besňs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adriŕ del Besňs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Comarcal del Barcelončs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió d'Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'Ŕrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
  • Proposta d'audičncia en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspŕs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelončs
 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la situació de les ocupacions il·legals d'habitatges i la coordinació amb les administracions locals (15:22:16 - 15:22:49)

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb el conseller d'Interior sobre els expedients sancionadors contra activistes que van participar en accions contra els desnonaments (15:22:49 - 15:23:29)

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i del Consell Comarcal del Baix Llobregat davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquč informin sobre les conclusions del congrés "Baix Llobregat a debat" (15:23:29 - 15:24:01)

 • Compareixença del director de l'Agčncia de l'Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a presentar les conclusions del grup de treball sobre la futura llei d'arrendaments urbans (15:25:41 - 16:45:14)