Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de Salut. 08/06/2017 - sessió ordinària

 • Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (10:15:42 - 10:24:11)

 • Punts tractats conjuntament (10:24:11 - 10:25:08)

  • Sol·licitud de compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de María José López Medina, en representació del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença d'Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Tabaquisme del Servei d'Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l'Institut de la Màcula, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup d'Atenció Primària d'Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença d'Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia i professor del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença d'Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
  • Sol·licitud de compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels programes "Atenció primària sense fum" i "Infància sense fum" de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme
 • Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (10:33:26 - 11:29:15)

 • Punts tractats conjuntament (11:45:24 - 13:13:08)

  • Compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l'Institut de la Màcula, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença d'Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia i professor del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
 • Compareixença de María José López Medina, en representació del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme (11:45:47 - 11:46:05)

 • Punts tractats conjuntament (13:13:59 - 14:09:43)

  • Compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels programes "Atenció primària sense fum" i "Infància sense fum" de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup d'Atenció Primària d'Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença d'Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Tabaquisme del Servei d'Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme
  • Compareixença d'Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el tabaquisme