Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. 04/05/2017 - sessió ordinària

 • Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (15:05:58 - 15:29:41)

 • Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017 (15:33:56 - 17:17:28)

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la traducció al castellà, l'anglès, el francès i l'alemany de les denominacions "Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència", "Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea" i "conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència" (17:30:18 - 17:35:50)

 • Punts tractats conjuntament (17:36:39 - 17:47:54)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments estrangers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la visita i la compareixença davant la Comissió d'Assumptes Internacionals del Parlament de l'Uruguai
 • Punts tractats conjuntament (17:47:54 - 18:04:01)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es va convidar l'ambaixada espanyola a l'acte d'inauguració de la Delegació del Govern a Portugal
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la creació de la Delegació del Govern a Portugal
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació del futur polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l'exterior
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb representants del Govern de Portugal el 2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import del lloguer de la seu de la Delegació del Govern a Portugal
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sinergies amb el Govern de l'Estat amb relació a la creació de la Delegació del Govern a Portugal
 • Punts tractats conjuntament (18:04:01 - 18:13:04)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a diaris estrangers per les entrevistes al conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entrevistes que diaris estrangers han fet al conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la suspensió de l'article 37 de la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel Tribunal Constitucional
 • Punts tractats conjuntament (18:13:04 - 18:19:02)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada o els consolats d'Espanya a Turquia per a interessar-se per l'estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l'intent de cop d'estat del 15 de juliol de 2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d'Afers Exteriors, l'ambaixada o els consolats d'Espanya a França per a interessar-se per l'estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
 • Punts tractats conjuntament (18:19:02 - 18:24:45)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l'acord amb Independent Diplomat el 2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subscripció d'acords específics entre Independent Diplomat i altres delegacions del Govern a l'estranger
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de renovar el contracte amb Independent Diplomat el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat que fa Independent Diplomat per a la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació de l'acord entre Independent Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica el 2016
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica de renovar el contracte a Independent Diplomat el 2017
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual es va subscriure un acord específic entre la Delegació del Govern als Estats Units d'Amèrica i Independent Diplomat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis de l'acord amb Independent Diplomat per als ciutadans contraris al procés secessionista o a un referèndum d'autodeterminació
 • Punts tractats conjuntament (18:24:45 - 18:29:59)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Comissionat per als Drets Humans del Consell d'Europa a la carta del director general d'Afers Multilaterals i Europeus
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans a la carta del director general d'Afers Multilaterals i Europeus
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del responsable de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans per a Amèrica, Europa i Àsia Central a la carta del director general d'Afers Multilaterals i Europeus
 • Punts tractats conjuntament (18:29:59 - 18:39:16)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de lleialtat institucional i la desconsideració a la República Francesa
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Andorra com a paradís fiscal en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d'octubre de 2016 i la resposta del Govern d'Andorra
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions a Mònaco en les resolucions aprovades en el debat de política general del 5 i 6 d'octubre de 2016 i la resposta del Govern de Mònaco
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les al·lusions al dret d'autodeterminació de la Catalunya del Nord en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d'octubre de 2016 i la resposta del Govern de França
 • Punts tractats conjuntament (18:39:16 - 18:56:35)

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de les activitats del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes dels periodistes que estaven a la sessió de treball del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya amb corresponsals estrangers
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mèrits per a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressupostàries que inclouran les despeses dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de les agendes dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea