Canal Parlament

Logo del Canal Parlament
Seleccioneu, dins la seqüència del debat, el punt de l'ordre del dia que voleu visualitzar.

Comissió de la Sindicatura de Comptes. 04/05/2017 - sessió ordinària

  • Punts tractats conjuntament (10:06:36 - 10:10:15)

    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2016, sobre l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, corresponent als exercicis 2012 i 2013
    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2016, sobre les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, del 2016
    • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2016, sobre el Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal, corresponent a l'exercici 2012